MENU

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) – RODO informuję o przetwarzaniu przeze mnie Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych (Administrator):

  Ireneusz Różycki - UV design Ireneusz Różycki, 85-137 Bydgoszcz
  NIP: 953183449
  Kontakt - korespondencja pocztowa na powyższy adres;
  - korespondencja mailowa: irek@uvd.pl
  - formularz kontaktowy na stronie http://jednooczni.org

 1. Podstawa prawna przetwarzania
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Pani/Pana zgoda na przetwarzanie
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - potrzeba przetwarzania ze względu na interesy realizowane przez Administratora niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 1. Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora

  Dane osobowe są przetwarzane w celu oferowania Pani/Panu dostępu do serwisu www http://jednooczni.org
 1. Zakres danych

  Przetwarzam następujące kategorie Pani/Pana danych:
  • dane identyfikacyjne,
  • dane kontaktowe oraz korespondencyjne,
 1. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania ode mnie:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
  a także do:
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego nad ochroną danych osobowych

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, dopóki dopóty nie zażyczy sobie Pani/Pan ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  Informuję też, że podejmuję wszelkie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub celowym zniszczenie, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.