MENU

Prawo jazdy kategorii A również, przy braku widzenia stereoskopowego

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r (poz 2247), w przypadku ubiegających się o prawo jazdy kat AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, przy stwierdzeniu jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, pod następującymi warunkami:
  1. ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją;
  2. pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i na prawo oraz 20° w górę i w dół; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia**);
  3. od powstania jednooczności lub diplopii upłynęło

Słowem: jednooczni na motocykle ;) Tylko bez szaleństw, pamiętajmy o swoich ograniczeniach!


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA