MENU

Stop dyskryminacji - zmiana zasad wydawania orzeczeń dla pracowników bez widzenia przestrzennego

Czy osoby pełnosprawne, bez widzenia przestrzennego, powinny być eliminowane z rynku pracy przez zbyt rygorystyczne normy? Uważamy, że nie, dlatego popieramy tą petycję. Na stronie www:

http://www.petycje.pl/petycja/11620/stop_dyskryminacji_-_zmiana_zasad_wydawania_orzeczen_dla_pracownikow_bez_widzenia_przestrzennego.html

jest dostępna petycja, w której autor postuluje ograniczenie obostrzeń dla osób bez widzenia stereoskopowego, w zakresie norm dopuszczalności do wykonywania zawodów.

Jak pisze autor:

Kieruję prośbę do Ministra Zdrowia by zweryfikował przestarzałe akty prawne, oparte o nie badania, być może opracowane w warunkach laboratoryjnych mających się ni jak do rzeczywistości i dokonał potrzebnych zmian tj. ograniczył wpływ czynnika "widzenie stereoskopowe" tak by nie eliminowało z życia zawodowego ludzi sprawnych i mogących wykonywać swą pracę.

Dołączamy się do apelu. Z jednej strony osoby widzące tylko na jedno oko, nie otrzymują orzeczeń o niepełnosprawności, z drugiej, są eliminowani z rynku pracy w przypadku wielu zawodów.

Wątek na forum:
http://jednooczni.org/forum/prawo/topic,2135.html