MENU

Projekt nowych norm wzroku dla kierowców zawodowych

Pojawił się projekt zmian treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, który wynika z potrzeby wdrożenia postanowień zawartych w dyrektywie Komisji

(UE) 2016/1106 z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016).

Więcej informacji:

https://www.dariuszkrasnicki.com/nowe-zasady-wzroku-kierowcw-zawodowych.html

Wątek na forum:

http://jednooczni.org/forum/prawo/topic,2533.html